Rehistrasyon at Beripikasyon

Mga Madalas na Katanungan

 • Para makaipon ng pera sa digital na opsyon, kailangan mo magbukas ng account na nagpapahintulot sa iyo na magsagawa ng palitan. Para magawa ito, kailangan mo na magrehistro sa website ng Kompanya.
  Ang proseso ng rehistrasyon ay simple at hindi kailangan ng maraming oras.
  Kailangan na sagutan ang isang kuwentyonaryo sa iminumungkahing pormularyo. Ikaw ay kailangan na ilagay ang mga sumusunod na impormasyon:
  • pangalan (sa Ingles)
  • email address (ilagay ang kasalukuyang email address sa trabaho)
  • numero ng telepono (na may code, halimbawa, +44123...)
  • para makapasok sa sistema (para mabawasan ang panganib ng hindi otorisadong akses sa iyong indibidwal na account, inirerekomenda namin na gumawa ka ng isang komplikadong password gamit ang malaki at maliit na letra at numero. Huwag ipakita ang iyong password sa mga third party)
  Pagkatapos na sagutan ang kuwestyonaryo, ikaw ay aalukin ng iba't ibang paraan para makapagdeposito ng account para makipagpalitan.
 • Hindi. Ang kliyente ay magsasagawa ng rehistrasyon sa website ng Kompanya, magbibigay ng kompleto ay eksaktong impormasyon tungkol sa kanyang sarili sa mga tanong sa form ng rehistrasyon, at panatilihin na ang impormasyon na ito ay napapanahon.
  uri ng mga tseke ng pagkakakilanlan ng kliyente, ang Kompanya ay maaaring humiling ng mga dokumento o imbitahin ang kliyente sa opisina nito.
  Kung ang datos na inilagay sa rehistrasyon ay hindi tugma sa datos ng ipinasang dokumento, ang iyong indibidwal na profile ay maaaring i-block
 • Kung kinakailangan na makapasa sa beripikasyon, makakatanggap ka ng notipikasyon sa pamamagitan ng e-mail at / o SMS
  Sa parehong panahon, ang kompanya ay ginagamit ang detalye sa pakikipag-ugnayan na iyong inilagay sa mga kuwestyonaryo noong rehistrasyon (sa partikular, ang email address at numero ng telepono). Kung gayon, maging maingat at ibigay ang tamang impormasyon.
 • Hindi hihigit sa 5 (limang) araw ng negosyo mula sa petsa na matanggap ng Kompanya ang mga hiniling na dokumento.
 • Kailangan mo na makipag-ugnayan sa serbisyo sa teknikal na suporta sa website ng Kompanya at i-edit ang iyong profile.
 • Ang beripikasyon sa digital na paraan ay isang kompirmasyon ng Kliyente ng kanyang personal na datos sa pagbibigay sa Kompanya ng mga karagdagang dokumento. Ang kondisyon sa beripikasyon para sa Kliyente ay simple lamang hanggat maaari at kaunti lamang ang listahan ng dokument. Halimbawa, ang Kompanya ay maaaring humingi ng:
  • magbigay ng may kulay na kopya ng unang pahina ng pasaporte ng Kliyente (pahina ng pasaporte na may litrato)
  • makilala gamit ang isang selfie (litrato ng sarili)
  • kumpirmahan ang adres ng rehistrasyon (tirahan) ng Kliyente, atbp.
  Ang Kompanya ay maaaring humiling na anumang dokumento kung hindi posible na makilala ang Kliyente at ang datos ay iniligay ng Kliyente.
  Pagkatapos na ang dokumento ay ipinasa sa Kompanya, ang Kliyente ay kailangang maghintay ng ilang panahon para maberipika ang datos na ibinigay.
 • Ikaw ay makakatangap ng notipikasyon sa pamamagitan ng email at / o SMS tungkol sa pagkompleto ng proseso ng beripikasyon sa iyong account at ang kakayahan na magpatuloy sa operasyon sa platform ng palitan ng Kompanya.