Podstawowe pytania

Najczęściej zadawane pytania

 • Opcją nazywa się pochodną instrumentu finansowego, u podstaw której leży dowolny bazowy aktyw - akcja, para walutowa, ropa itd.
  Opcja cyfrowa – niestandardowa opcja, wykorzystywana do osiągnięcia zysku, spekulując na temat kierunku ceny aktywów w określonym czasie.  
  Opcja cyfrowa w zależności od ustalonych przez strony warunków transakcji, w określonym przez strony czasie, przynosi ustalony dochód (różnica między zyskiem z transakcji i ceną aktywu) lub stratę (w wysokości wartości aktywu).
  Jako że opcję cyfrową nabywa się po ustalonej cenie, wysokość zysku, tak jak wysokość potencjalnej straty są Klientowi znane jeszcze przed rozpoczęciem transakcji.
  Kolejną cechą tych transakcji jest ograniczenie w czasie. Każda opcja ma swój termin ważności (czas wygaśnięcia lub wykonania)
  Niezależnie od zmiany ceny aktywu bazowego (o ile wzrosła lub spadła), w przypadku wygranej opcji, zawsze wypłacana jest ustalona kwota. Analogicznie, Twoje ryzyko jest ograniczone tylko do sumy, za jaką nabywasz opcję.  

 • Dokonując transakcji na opcjach, musisz wybrać bazowy aktyw, leżący u podstaw opcji. Twoje prognozy będą dotyczyć tego konkretnego aktywu.
  Mówiąc prościej, kupując kontrakt cyfrowy, tak naprawdę obstawiasz zmiany ceny aktywu bazowego.
  Aktywa bazowe – to "rzecz", której cena jest brana pod uwagę przy dokonywaniu transakcji. W charakterze aktywów bazowych opcji cyfrowych zazwyczaj pojawiają się produkty, na które jest największe zapotrzebowanie na rynkach. Są ich cztery rodzaje:
  • papiery wartościowe (akcje firm z całego świata)
  • pary walutowe
  • surowce i metale szlachetne (ropa, złoto itd.)
  • indeksy (S&P 500, Dow, indeks dolara itd.)
  Nie istnieje idealny aktyw bazowy. Aktyw należy wybierać w oparciu o własną wiedzę i intuicję, jak również o różne prognozy i analizy.
 • Rzecz w tym, że opcja cyfrowa jest najprostszym rodzajem pochodnej instrumentu finansowego. Aby zarabiać pieniądze na rynku opcji cyfrowych, nie musisz prognozować znaczenia ceny rynkowej aktywu, jaką może on osiągnąć.
  Główną zasadą procesu tradingowego jest trafne określenie jednej niewiadomej - czy cena aktywu wzrośnie czy spadnie w momencie finalizacji kontraktu.
  Cechą szczególną takiej opcji jest to, że od momentu rozpoczęcia transakcji do jej zakończenia nie musisz się interesować, czy cena bazowego aktywu zmieni się o sto jednostek czy tylko o jedną. Musisz jedynie określić kierunek ruchu tej ceny.
  Jeśli Twoja prognoza okaże się właściwa, zyskujesz ustaloną kwotę.
 • Aby osiągnąć zysk na rynku opcji cyfrowych, jedyne, co musisz zrobić, to trafnie obstawić, w jaką stronę zmieni się cena wybranego przez Ciebie aktywu (wzrośnie lub spadnie). Analogicznie, by osiągnąć stały dochód, będziesz potrzebował:
  • opracować własne strategie handlowe, stosując które ilość prawidłowo sprognozowanych transakcji będzie maksymalna i trzymać się danych strategii.
  • zróżnicować swoje ryzyko
  Przy opracowaniu strategii, a także w poszukiwaniu wariantów zróżnicowania ryzyka pomoże Ci monitoring rynku, przestudiowanie analitycznych i statystycznych danych, które można czerpać z różnych źródeł (źródła internetowe, wnioski ekspertów, analityków danej dziedziny itd.), a jednym z nich jest platforma Quotex.
 • Tak. W celu nabycia umiejętności w dziedzinie handlu i testowania możliwości platformy tradingowej Quotex, możesz skorzystać z rachunku szkoleniowego (jest to rachunek darmowy). Jest to pewnego rodzaju symulacja, pozwalająca najpierw spróbować swoich sił, a dopiero później rozpocząć realny handel. Rachunek Demo przyda się także doświadczonym traderom w celu podwyższego swojego poziomu.
  Balans konta wynosi 1000 jednostek.
 • Firma zarabia razem z Klientami. Dlatego ważne jest dla nas to, aby liczba dochodowych transakcji znacznie przewyższała liczbę przegranych, ponieważ Firma pobiera określony procent od wypłat w przypadku trafnie wybranej przez Klienta strategii.
  Poza tym, ogół transakcji, przeprowadzonych przez Klienta stanowi wolumen obrotu Firmy, który jest przekazywany brokerom lub giełdzie, którzy z kolei wchodzą w skład dostawców płynności, co w efekcie prowadzi do wzrostu płynności rynku.
 • Usunąć swój rachunek można w Twoim Prywatnym Gabinecie Tradera, klikając na przycisk "Usuń rachunek", znajdujący się w dolnej części strony profilu.
 • Czas wygaśnięcia - to czas, po upływie którego transakcje będzie uznana za wykonaną (zakończoną), a jej resultaty zostaną automatycznie zsumowane.
  Przy zakończeniu transakcji z opcjami cyfrowymi, Ty sam określasz czas wykonania transakcji (minuta, 2 godziny, miesiąc itd.)
 • Platforma tradingowa - oprogramowanie, dzięki któremu Klient ma możliwość dokonywać transakcji (operacji) za pomocą oferowanych instrumentów finansowych. Klient otrzymuje również dostęp do informacji o znaczeniu notowań, stanu rynku w realnym czasie, działaniach Firmy itd.
 • Istnieją trzy warianty przebiegu zdarzeń na rynku opcji cyfrowych:
  1) w przypadku, gdy Twoja prognoza określenia kierunku ceny aktywu bazowego okazała się właściwa, osiągasz zysk.
  2) w przypadku, gdy opcja została zatwierdzona i Twoja prognoza okazała się błędna, ponosisz stratęw wysokości wartości aktywu (czyli, tak naprawdę, tracisz tylko to, co zainwestowałeś);
  3) w przypadku, gdy podsumowanie transakcji okazało się zerowe (cena aktywu bazowego nie uległa zmianie, została zatwierdzona cena opcji, za jaką została nabyta), zaintwestowane pieniądze zostają Tobie zwrócone.
 • Nie, nie trzeba. Wystarczy po prostu zarejestrować się na stronie Quotex według wytycznych i otworzyć indywidualny Rachunek.
 • Domyślnie rachunek tradingowy otwierany jest w dolarach amerykańskich. Jednak dla Twojej wygody masz możliwość otworzyć kilka rachunków w różnych walutach.
  Lista dostępnych walut znajduje się na Twoim profilu w Prywatnym Gabinecie Tradera.
 • Atutem platformy handlowej Quotex jest brak konieczności wpłaty dużych sum na rachunek. Możesz rozpocząć handel, inwestując nieznaczne kwoty. Minimalna wpłata to 5 (pięć) dolarów amerykańskich.