การลงทะเบียนและการยืนยัน

คำถามที่พบบ่อย

 • ในการทำเงินผ่านดิจิตอลออปชัน คุณต้องเปิดบัญชีที่ทำให้คุณสามารถทำการเทรดเสียก่อน ซึ่งคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัท
  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียบง่ายและใช้เวลาไม่นาน
  คุณจะต้องกรอกข้อมูลตามรายการคำถามบนแบบคำขอ ซึ่งคุณจะต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้
  • ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
  • ที่อยู่อีเมล (กรอกที่อยู่อีเมลที่ใช้งานปัจจุบัน)
  • หมายเลขโทรศัพท์ (พร้อมรหัส ตัวอย่างเช่น +44123 ....)
  • รหัสผ่านที่คุณจะใช้เพื่อเข้าสู่ระบบในอนาคต (ในการลดความเสี่ยงของการเข้าถึงบัญชีส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราแนะนำให้คุณสร้างรหัสผ่านที่ซับซ้อน โดยใช้ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่และหมายเลข อย่าเปิดเผยรหัสผ่านให้กับบุคคลที่สาม)
  หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นหลากช่องทางฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อทำการเทรด
 • ไม่ ลูกค้าดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับลูกค้าตามที่กำหนดในแบบคำขอลงทะเบียน และอัปเดตข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน
  หากบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า บริษัทสามารถร้องขอเอกสารหรือเชิญลูกค้ามายังสำนักงานของบริษัท
  หากข้อมูลที่กรอกตอนลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลบนเอกสารที่ส่งให้กับบริษัท โปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณอาจถูกบล็อก
 • หากจำเป็นต้องทำการยืนยัน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและ/หรือ SMS
  ในขณะเดียวกัน บริษัทใช้ข้อมูลติดต่อที่คุณระบุในแบบคำขอตอนลงทะเบียน (โดยเฉพาะที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์) ดังนั้น กรุณากรอกอย่างระมัดระวังและมอบข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับคุณ
 • ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารคำขอ
 • คุณจะต้องติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนทางเทคนิคบนเว็บไซต์ของบริษัทและแก้ไขโปรไฟล์
 • การยืนยันในดิจิตอลออปชันคือ ลูกค้ายืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดยการมอบเอกสารเพิ่มเติมให้กับทางบริษัท เงื่อนไขการยืนยันของลูกค้านั้นไม่ซับซ้อน และรายการเอกสารที่ต้องมอบนั้นก็เท่าที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจร้องขอ
  • สำเนาสแกนสีหน้าแรกของหนังสือเดินทางของลูกค้า (หนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปภาพ)
  • ยืนยันจากการถ่าย "เซลฟี" (ถ่ายภาพตนเอง)
  • ยืนยันที่อยู่ลงทะเบียน (ที่พำนักอาศัย) ของลูกค้า เป็นต้น
  บริษัทอาจร้องขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม หากไม่สามารถยืนยันตัวตนลูกค้าและข้อมูลที่ลูกค้ากรอกอย่างสมบูรณ์
  หลังจากที่มอบสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทแล้ว บริษัทจะใช้เวลาสักพักในการยืนยันข้อมูลที่ได้รับ
 • คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและ/หรือ SMS เกี่ยวกับการเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันบัญชีของคุณและความสามารถในการดำเนินการบนแพลตฟอร์มเทรดของบริษัท