Đăng ký và Xác minh

Câu hỏi thường gặp

 • Để có thể kiếm lời từ các quyền chọn kỹ thuật số, trước tiên bạn phải mở một tài khoản cho phép bạn thực hiện giao dịch. Để làm điều này, bạn cần đăng ký trên trang web của Công ty.
  Quy trình đăng ký đơn giản và không tốn nhiều thời gian.
  Bạn cần phải hoàn tất một bảng câu hỏi theo mẫu. Bạn sẽ được yêu cầu nhập các thông tin sau:
  • tên (bằng Tiếng Anh)
  • địa chỉ email (cho biết cơ quan, địa chỉ hiện tại)
  • điện thoại (kèm mã, ví dụ: + 44123....)
  • mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng sau này để truy cập vào hệ thống (để giảm thiểu rủi ro tài khoản cá nhân của bạn bị truy cập trái phép, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một mật khẩu phức tạp bằng cách sử dụng chữ thường, chữ hoa và số. Không tiết lộ mật khẩu cho bên thứ ba)
  Sau khi điền vào bảng câu hỏi, bạn sẽ được cung cấp nhiều cách khác nhau để nạp tiền vào tài khoản để giao dịch.
 • Không. Khách hàng tự đăng ký trên trang web của Công ty, cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân về các vấn đề được yêu cầu trong mẫu đăng ký và đảm bảo cung cấp những thông tin được cập nhật.
  Nếu cần tiến hành nhiều hình thức kiểm tra danh tính Khách hàng, Công ty có thể yêu cầu tài liệu hoặc mời Khách hàng đến văn phòng của mình.
  Nếu dữ liệu được nhập vào các trường đăng ký không khớp với dữ liệu trên các tài liệu đã gửi, hồ sơ cá nhân của bạn có thể sẽ bị chặn.
 • Nếu cần phải thực hiện xác minh, bạn sẽ nhận được thông báo qua e-mail và/hoặc SMS.
  Đồng thời, Công ty sử dụng các chi tiết liên hệ đã được bạn cung cấp trong bảng câu hỏi khi đăng ký (cụ thể là địa chỉ email và số điện thoại). Do đó, hãy thận trọng và cung cấp thông tin phù hợp và chính xác.
 • Không quá 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được tài liệu đã yêu cầu.
 • Bạn phải liên hệ với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trên trang web của Công ty và chỉnh sửa hồ sơ.
 • Xác minh trong quyền chọn kỹ thuật số là việc Khách hàng xác nhận dữ liệu cá nhân của mình bằng cách cung cấp cho Công ty các tài liệu bổ sung. Các điều kiện xác minh đối với khách hàng đơn giản nhất có thể và những tài liệu cũng ở mức tối thiểu. Ví dụ, Công ty có thể yêu cầu:
  • cung cấp bản quét màu của trang đầu tiên trong hộ chiếu của Khách hàng (trang hộ chiếu có ảnh)
  • xác nhận bằng cách cung cấp một bức "ảnh tự sướng" (ảnh do chính người đăng ký chụp)
  • xác nhận địa chỉ đăng ký (cư trú) của Khách hàng, v.v.
  Công ty có thể yêu cầu bất kỳ tài liệu nào nếu không thể hoàn toàn nhận dạng Khách hàng và dữ liệu do Khách hàng cung cấp.
  Sau khi gửi các bản sao điện tử của tài liệu cho Công ty, Khách hàng sẽ phải đợi một thời gian để Công ty xác minh dữ liệu được cung cấp.
 • Bạn sẽ nhận được thông báo qua e-mail và/hoặc thông báo SMS về việc hoàn tất quá trình xác minh tài khoản của mình và về việc bạn đủ điều kiện tiến hành các hoạt động trên nền tảng giao dịch của Công ty.